6.5.09

Terma dan Syarat


Setiap pembelian adalah dalam Ringgit Malaysia.

Semua tempahan akan dibungkus dengan baik untuk penghantaran. Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan @ kehilangan yang berlaku semasa proses penghantaran. Oleh itu, sila beri alamat yang lengkap.

Setiap pembayaran atau produk yang telah dijual tidak boleh dikembalikan, tiada pertukaran dibenarkan.